Volop historie op het fort

Over Fort de Hel

Fort de Hel is een fort uit 1748 op de rand van Willemstad. Naar het ontwerp van kapitein-ingenieur Michiel Mattheus van Oosterzee (1720-1774) is het Fort Anna gebouwd, vernoemd naar Anna van Hannover. In 1793 werd het fort Carolina genoemd, maar het was toen al vervallen.

De Fransen bouwden hier in 1811 het Fort “l’Enfer”, voor de verdediging van Willemstad bij een eventuele Engelse invasie. Dit fort werd in 1813 omgedoopt in de huidige naam. Het was een vierkant geheel waarin een Franse militaire toren (tour modèle no. 3) stond, die 14 manschappen en 9500 kg buskruit kon bevatten. Dit is een van de drie overgebleven tours-modeles in Nederland. Van 1882-1884 werd het fort gemoderniseerd. Het kon toen 118 man bevatten. Deze sterkte werd tijdens de Eerste Wereldoorlog ook aangehouden.
Zuiderwaterlinie

Het fort moest rugdekking verlenen aan het Fort Sabina Henrica. In 1926 werd het als zodanig opgeheven. Het fort werd, net als andere oudere fortifi caties in de omgeving, gedurende de mobilisatie opnieuw bezet met
militairen. Secties van het 1e Bataljon van het 39e Regiment Infanterie bezetten de forten Sabina en De Hel. Zij vormden onderdeel van de voorverdediging die Vesting Willemstad heette. Ze inundeerden de Ruigenhilse polder, wierpen versperringen op en bezetten een zwakke verdedigingslinie. Op 14 mei 1940 werd het fort aangevallen door een formatie Duitse pantserwagens, die de bezetting tot overgave dwong. Het gevecht leverde schade aan het fort op en een nabij gelegen woning brandde uit.